Vzduchotechnika

Nabízíme veškeré služby coby ostatní konkurence, tj. od návrhu řešení, cenových nabídek, po odbornou montáž, předání zákazníkovi a záruční a pozáruční servis. Navíc ale nabízíme porovnání kvalitativních, technických a ekonomických parametrů...

Chladivo R22

Od 1.1.2015 nařízení evropské unie (EU 1005/2009) výrazně omezuje provoz chladících zařízení obsahujících chladivo R 22, resp. jejich servis!!! Do 31.12.2014 lze v případě potřeby servisu zařízení chladivo R22 odčerpat, zařízení servisovat a chladivo vrátit zpět. Od 1.1.2015 lze zařízení využívat, ale nesmí dojít k "manipulaci" s chladivem. Tj. není možné chladivo R22 odčerpat, zařízení servisovat a chladivo R22 vrátit zpět. Proto, pokud vezmeme v úvahu, že dle stejného nařízení evropské unie v případě úniku chladiva je provozovatel povinen zařízení do 14 dnů opravit (do 31.12.2014 - po tomto datu nelze), může se v případě větších zařízení či zařízení jež jsou součástí technologie firmy dostat provozovatel do velmi nepříjemné situace. Navíc u funkčních zařízení stále platí, že provozovatel je povinen nechat provádět revize těsnosti zařízení na případný únik chladiva certifikovanou osobou v daných intervalech. Jednou z mála cest jak se vyhnout finančně a stavebně náročným situacím je případně u "zachovalého" zařízení použít retrofit, tj. výměna chladiva.

 

V případě prodloužení "životnosti" zařízení výměnou chladiva za vhodný retrofit je možné dále využívat chladící zařízení. Naše společnost zajišťuje možnost výměny tohoto „nebezpečného“ chladiva, nebo celého zařízení. Po realizaci zákazník od nás získá protokol o bezpečné likvidaci chladiva R 22.

 

Ze zkušenosti jsme schopni nabídnout následující varianty:

 

Výměna chladiva:

Toto je v podstatě nejlevnější varianta, jenž se nachází v několika desítkách tisíc - dle velikosti zařízení. Základní rozdíl je dle množství stávajícího chladiva, nového chladiva a práci. Případných možných náhrad je několik:

 

  • ISCEON MO 29 (R422D) - zejména pro chladiče vody a klimatizace. Může pracovat s minerálním olejem. V případě problémů s vracením minerálního oleje je možné přidat do okruhu cca 10% POE oleje.

  • FORANE 427A (R427A) - pracuje s POE olejem. Prý bez problémů funguje i s 10-15% minerálního oleje v okruhu. Tj. výměna oleje je doporučená, není ale nutné odstranit všechen minerální olej.

 

Výkony proti R22 jsou porovnatelné s rozdílem několik málo %. Záleží na konkrétním zařízení a jeho stavu (opotřebení kompresoru, kvalita oleje, zanesení výměníků atd.). Výměna se může časově odhadnout cca 1-3dny. Opět je to dle velikosti zařízení. Nutno odsát chladivo, tlaková zkouška dusíkem, vakuování, doplnění chladiva. Ve většině případech není nutný proplach.

 

Výměna kondenzační jednotky:

Tato varianta lze použít pravděpodobně pouze u výrobce Daikin a to od konkrétní série. Už výrazně dražší proti předchozí variantě. V podstatě se veškeré postupy z první varianty uplatní i zde. Pouze místo výše nabízeného chladiva bude použito R410A. Navíc přibude nákup kondenzační jednotky a manipulace s jednotkou. Manipulace s jednotkou je dle fyzické dostupnosti jednotky a její hmotnosti. Bohužel, nová jednotka je stále napojena na vnitřní jednotky, jež pravděpodobně budou ve všech případech po záruce. Záruka se vztahuje pouze na venkovní jednotku.

 

Výměna kompletního zařízení:

Tato varianta je finančně nejnáročnější. A to hlavně z pohledu cen pořizovacího materiálu, tj. chladícího zařízení. I zde budou provedeny veškeré postupy z předchozích s tím, že se vymění i vnitřní jednotky. Záleží už jen, zda budou vyměněny i rozvody či ne. V případě složitějších VRV systémů doporučujeme výměnu rozvodů před proplachem. Musí se zde počítat i s potřebou stavebních úprav. Tj. minimálně odkrývání podhledů.

 

Ve všech zmíněných variantách je nutno počítat s tím, že chladivo R22 je nutné nechat ekologicky zlikvidovat (bohužel za peníze - dle množství chladiva v kg) a hlavně, dostat doklad o této likvidaci. Případně se bude hodit při návštěvě inspekce ze životního prostředí. Případná pokuta je nesrovnatelná.

 

V případě zařízení, jež jsou celkem bez vážných závad či zjevných opotřebení většinou doporučujeme vyměnit pouze chladivo. Stávající zařízení s novým chladivem mohou také několik let v pořádku fungovat. Za tu dobu u nového zařízení v klidu uběhne záruční doba a ve finále mohou být po dvou - třech letech obě varianty bez záruky. S tím, že v té první se ušetřili z pořizovací ceny.

 

Revize těsnosti chladícího okruhu

 

Národní předpisy týkající se Regulovaných Látek (R11, R12, R502, R22, …) a Skleníkových Plynů (R134a, R407, R404A, R410A, …):

 

  • Zákon č. 86/2002 o ochraně ovzduší.

  • Zákon č. 483/2008, novela zákona o ochraně ovzduší.

  • Prováděcí vyhláška č. 279/2009 k zákonu 483.

 

Nařízení EU 1005/2009 a nařízení EU 842/2006 seznamy látek.

 

Provozovatelé stacionárních chladících a klimatizačních zařízení, tepelných čerpadel a systémů požární ochrany, které obsahují F-plyny, musí zajistit kontrolu těsnosti certifikovanými pracovníky:

 

  • Pro zařízení obsahující nejméně 3kg FP alespoň 1x za 12 měsíců. To se nevztahuje na hermeticky uzavřené systémy, které jsou jako takové označené, s obsahem méně než 6kg FP.

  • Pro zařízení obsahující nejméně 30kg FP alespoň 1x za 6 měsíců.

  • Pro zařízení obsahující nejméně 300kg FP alespoň 1x za 3 měsíce.

  • Do 1 měsíce po opravě netěsnosti, aby byla zajištěna účinnost opravy.

Novinky

Novinky se připravují

Naše služby

Nabízené produkty odpovídají požadavkům kvality pro EU reps. ČR
 
Kompletní dodávka klimatizací a vzduchotechniky do všech komerčních prostor (státní instituce, výrobní haly, obchodní domy, hotely, nemocnice) i nekomerčních prostor (bytové domy, rodinné domky).
 
Kompletní dodávku, to je dodávka materiálu na místo určení, jeho odborná montáž, zprovoznění, záruční a pozáruční servis.
 
Měření výkonů vzduchotechnických a klimatizačních zařízení.
 
Záruční i pozáruční servis včetně kontrol a revizí.
 
Kontroly a revize protipožárních klapek.
 
Elektroinstalace včetně revize elektro