Vzduchotechnika

Nabízíme veškeré služby coby ostatní konkurence, tj. od návrhu řešení, cenových nabídek, po odbornou montáž, předání zákazníkovi a záruční a pozáruční servis. Navíc ale nabízíme porovnání kvalitativních, technických a ekonomických parametrů...

Tepelná čerpadla

Hlavním důvodem koupě tepelného čerpadla jsou finanční úspory, které se získají při provozu tepelného čerpadla (tzn., že je schopno z 1 kWh elektrické energie vyrobit 2 až 4,5 kWh tepelné energie (dle klimatických a provozních podmínek a kvality TČ). Finanční prostředky, které se zaplatí za tepelné čerpadlo se při současných cenách energií celkem rychle vrátí zpět na dosažených úsporách. Tepelná čerpadla umožňují získávat teplo z tzv. nízkopotenciálních zdrojů např. okolní vzduch, země a voda.

 

Dalším důvodem může být i jisté pohodlí proti běžnému topení tuhými palivy. Odpadají problémy s udržováním kolísající teploty (časté přikládání do kotle), s odpadem (popelem) a okolním "nepořádkem".

Princip tepelného čerpadla.
 

Typy tepelných čerpadel:
 

Tepelné čerpadlo typu země/voda- preferujeme výrobce PZP.

 

Tepelné čerpadlo typu vzduch/voda - preferujeme výrobce PZP, Fujitsu.

 

Tepelné čerpadlo typu voda/voda – tuto variantu nedoporučujeme kvůli rizikům a nepříjemnostem spojeným s podzemní vodou. Přestože to jsou v podstatě nejúčinnější tepelná čerpadla.

 

Tepelné čerpadlo typu vzduch/vzduch - prakticky fungují na stejném principu coby běžná klimatizace. Námi doporučení výrobci: PZP, Fujitsu, Toshiba, Mitsubishi, Daikin …

Novinky

Novinky se připravují

Naše služby

Nabízené produkty odpovídají požadavkům kvality pro EU reps. ČR
 
Kompletní dodávka klimatizací a vzduchotechniky do všech komerčních prostor (státní instituce, výrobní haly, obchodní domy, hotely, nemocnice) i nekomerčních prostor (bytové domy, rodinné domky).
 
Kompletní dodávku, to je dodávka materiálu na místo určení, jeho odborná montáž, zprovoznění, záruční a pozáruční servis.
 
Měření výkonů vzduchotechnických a klimatizačních zařízení.
 
Záruční i pozáruční servis včetně kontrol a revizí.
 
Kontroly a revize protipožárních klapek.
 
Elektroinstalace včetně revize elektro