Vzduchotechnika

Nabízíme veškeré služby coby ostatní konkurence, tj. od návrhu řešení, cenových nabídek, po odbornou montáž, předání zákazníkovi a záruční a pozáruční servis. Navíc ale nabízíme porovnání kvalitativních, technických a ekonomických parametrů...

Úvod

Veškerá vzduchotechnická, chladící či tepelná zařízení navrhujeme, dodáváme a montujeme s ohledem na požadavky plynoucí z legislativy EU, resp. ČR.

 

Zmíněná zařízení navrhneme dle Vašich přání, potřeb, možností a dispozic. Představíme Vám výhody a nevýhody jednotlivých systémů a výrobců. V případě Vámi preferovaných výrobců Vám pro ně poskytneme srovnání ekonomických a technických parametrů plus naše postřehy z jiných realizací a užívání.

 

Na odsouhlasený návrh vypracujeme detailní položkovou nabídku, případně i v několika variantách, pro Vaše snazší porovnání jak ekonomických tak technických parametrů.

 

Odbornou montáž zajišťujeme vlastními proškolenými pracovníky, kteří v průběhu realizace akceptují motto „náš zákazník – náš pán“. Montáž respektuje veškeré nutné technologické postupy, včetně zajištění maximální těsnosti a čistoty systému. Montáž končí zaregulováním systému, jeho odzkoušením, proškolením uživatele a předáním veškeré dokumentace (certifikáty jakosti, manuály uživatele, záruční podmínky).

 

U zařízení vyžadující záruční servisní prohlídky a úkony poskytujeme veškeré služby s tímto spojené. Poskytujeme i pozáruční servisní prohlídky a úkony pro maximální životnost a ekonomickou funkčnost Vašich zařízení. 

Novinky

Novinky se připravují

Naše služby

Nabízené produkty odpovídají požadavkům kvality pro EU reps. ČR
 
Kompletní dodávka klimatizací a vzduchotechniky do všech komerčních prostor (státní instituce, výrobní haly, obchodní domy, hotely, nemocnice) i nekomerčních prostor (bytové domy, rodinné domky).
 
Kompletní dodávku, to je dodávka materiálu na místo určení, jeho odborná montáž, zprovoznění, záruční a pozáruční servis.
 
Měření výkonů vzduchotechnických a klimatizačních zařízení.
 
Záruční i pozáruční servis včetně kontrol a revizí.
 
Kontroly a revize protipožárních klapek.
 
Elektroinstalace včetně revize elektro